Verlenging opvang vluchtelingen in 3 Octoberhal

De gemeente verlengt het tijdelijke gebruik van de 3 Octoberhal tot uiterlijk 1 juli 2022. Het COA en de gemeente zijn op dit moment in gesprek, Het zoeken is naar een geschikte locatie die voor langere tijd beschikbaar is om vluchtelingen op te vangen. Maar dit vraagt meer tijd. Door de 3 Octoberhal iets langer te blijven gebruiken, hoeven de vluchtelingen niet nogmaals te verhuizen.

Lees hier de volledige bewonersbrief.