Voorgenomen bomenkap Oude Rijnlokatie

Er is een aanvraag voor een omgevingsvergunning aangevraagd voor de Oude Rijnlokatie. Het betreft de kap van maar liefst 67 bomen. De meeste staan langs de Lutulistraat en op de hoek met de Hoge Morsweg, zie kaartje (De Lutilistraat is de laatste zijstraat naar de Oude Rijn vóór de Haagse Schouwweg).

Als u de aanvraag wilt bestuderen kunt u de betreffende documenten bij de gemeente (of bij ons) opvragen.

Ger Koper