Presentatie Westerpoort uitgesteld

Het streven was om voor de zomer een nader uitgewerkt ruimtelijk model voor het gebied Westerpoort voor te leggen. Er blijkt meer tijd nodig te zijn om het model voor Westerpoort, samen met de betrokken partijen in het gebied, nader uit te werken. Na de zomer verwacht men een bijeenkomst te kunnen organiseren. Dan presenteert men het uitgewerkte model voor de nieuwe stadswijk.

Ger Koper

De brief van het projectmanagement kunt u hier lezen.