Voortgang project Leidse Ring Noord – Plesmanlaan

Voorbereidende werkzaamheden

Zoals we u eerder al hebben laten weten is aannemer Boskalis op dit moment bezig met voorbereidende werkzaamheden. De afgelopen periode was dat het graven van proefsleuven voor kabels & leidingen (om erachter te komen waar de kabels en leidingen precies liggen) en deze en komende week zullen er nog grondonderzoeken worden uitgevoerd. Eind volgende week zijn dan voorlopig alle voorbereidende werkzaamheden afgerond.

Bestemmingsplan

Begin dit jaar heeft onder meer het ontwerp bestemmingsplan ter inzage gelegen en heeft u als belanghebbende en/of geïnteresseerde de mogelijkheid gehad om hierop te reageren. Eerder heb ik u ook laten weten dat er door het projectteam gewerkt wordt aan de reactie op de ontvangen zienswijzen. Inmiddels is duidelijk dat de reactienota na de zomervakantie gereed zal zijn en daarna aan de gemeenteraad wordt aangeboden ter bespreking. Zodra de data hiervoor bekend zijn zal u hierover geïnformeerd worden.

Vervolg communicatie

In de zomervakantie (vanaf volgende week) is het projectteam afwezig en zal deze mailbox niet/nauwelijks gelezen worden. Vanaf half augustus zijn wij weer goed bereikbaar via deze mailbox.

Verder informeer ik u graag over het feit dat ik vanaf komende donderdag met zwangerschapsverlof ga en mijn taken als omgevingsmanager voor dit project zodoende overdraag. Deze worden overgenomen door een nieuwe omgevingsmanager vanuit de gemeente, Edwin Baars. Edwin start half augustus en is bereikbaar door te mailen naar leidsering@leiden.nl (deze mailbox).  Daarnaast blijft de omgevingsmanager van Boskalis, Kristel Huisman, bereikbaar via omgeving.plesmanlaan@boskalis.com.   

Sylvia van Oevelen, Project- en omgevingsmanager