Wie doet mee aan klankbordgroep opvang Haagse Schouwweg?

Eerder hebben we u geïnformeerd over het vormen van een klankbordgroep rond de komst van de opvanglocatie voor asielzoekers aan de Haagse Schouwweg 8a tot n. De eerste bijeenkomst van de klankbordgroep willen we plannen in oktober, gezien de verwachte start van de opvang in december 2022 / januari 2023. Bij dit eerste gesprek willen we graag bespreken wat u als omwonende, ondernemer of vertegenwoordiger vanuit de wijk rond de opvanglocatie belangrijk vindt, welke informatie u wilt ontvangen, welke bijdrage u wilt leveren en op welke manier wij het beste kunnen samenwerken.

Mogelijke data

Voor de eerste bijeenkomst van de klankbordgroep willen we één van de volgende datums plannen:

  • Dinsdag 4 oktober van 19:30 tot 21:30 uur
  • Donderdag 13 oktober van 19:30 tot 21:30 uur

Deelnemers klankbordgroep

Vanuit diverse organisaties is er een afgevaardigde die deelneemt aan de klankbordgroep:

  • Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA): waarnemend locatiemanager Baukje van Dijk
  • Een vertegenwoordiger van Zorg & Zekerheid
  • Wijkagent, Leon Luyten
  • Wijkregisseur gemeente, Mirjan van der Blom
  • Programmamanager Oekraïners, statushouders en asielzoekers, Simone Eefting
  • BewonersBelangenverenigingBockhorst, de heer Amir Saab


Daarnaast hebben we van een aantal bewoners al een aanmelding ontvangen voor deelname aan de klankbordgroep.

Ook in de klankbordgroep?

Wilt u ook deelnemen aan de klankbordgroep? Dan kunt een mail sturen naar: opvang@leiden.nl.

In deze mail kunt u ook aangeven op welke van de twee bovengenoemde datums u kunt.

In de bevestigingsmail met de gekozen datum die u van ons krijgt, kunnen wij u ook laten weten waar de bijeenkomst plaatsvindt.

Website

Op de website van de gemeente staat informatie over de opvanglocatie aan de Haagse Schouwweg. Hier staan ook de veel gestelde vragen met antwoorden. U vindt de juiste pagina via de link Opvanglocatie Haagse Schouwweg – Gemeente Leiden. Op de website van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) staat meer informatie over opvang en begeleiding van asielzoekers: COA – Centraal Orgaan opvang asielzoekers

Meer informatie

Als u nog vragen heeft, kunt u bellen met telefoonnummer 14 071, keuze 4 (maandag t/m vrijdag 9:00-17:00 uur).

Simone Eefting, programmamanager Huisvesting Statushouders en Opvang Vluchtelingen