Nieuwe projectleider Werninkterrein

Zoals eerder aangekondigd heeft er een wisseling in de projectorganisatie plaatsgevonden waardoor de continuïteit in het proces is geborgd. Peter Stokkermans heeft het projectmanagement vanuit de gemeentelijke organisatie voor het Werninkterrein overgenomen van Carlo Cornelis. Hij pakt graag de handschoen op om dit project samen met alle betrokkenen verder te brengen.

Indien u vragen heeft, of behoefte heeft aan een verdere kennismaking met de nieuwe projectmanager dan kunt u dat via mij laten weten.

Kenan Dogan, projectbureau gemeente Leiden