Waarschuwing aan bewoners van De Mors

De afgelopen dagen is de gemeente gebeld door bezorgde bewoners in De Mors. Zij vertelden dat er twee personen voor de deur stonden die zich voorstelden als medewerkers van de gemeente en de woningbouwvereniging. Dit tweetal bood aan om het huis te bekijken en tips te geven om energie te besparen.

Let op: deze mensen zijn niet gestuurd door de gemeente en/of een woningbouwvereniging!

Er wordt binnenkort wel gestart met een energiebesparingsactie in De Mors, maar deze wordt van tevoren via een bewonersbrief aangekondigd en medewerkers zullen herkenbare kleding dragen. Het kan in het geval van dit tweetal om een babbeltruc (of wisseltruc) gaan. Dit betekent dat iemand u met een smoes probeert af te leiden en er vervolgens met een buit vandoor gaat.

Bellen er mensen bij u aan die u niet kent? Wees alert en volg uw gevoel. Vertrouwt u het niet? Bedank dan, stuur deze mensen weg en doe de deur dicht. Vergeet niet uiterlijke kenmerken te onthouden en direct melding te maken bij de politie via 0900-8844.