Maansteenpad tijdelijke opvang alleenstaande minderjarige vreemdelingen

Leiden vangt op dit moment op verschillende locaties al vluchtelingen op. Deze maand bereiken we het totaalaantal van 590 opvangplekken, verdeeld over de stad. Daarnaast verbouwen we een leegstaand kantoorpand aan de Haagse Schouwweg tot een nieuw asielzoekerscentrum voor 350-400 asielzoekers. Ook start binnenkort de huisvesting van 17 alleenstaande minderjarige asielzoekers in het Stationsplein 107.

Vraag naar extra opvang Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen (AMV’ers)

Staatssecretaris Eric van der Burg van asielzaken heeft aan alle gemeenten een tweede oproep gedaan om extra opvangplekken te organiseren. Vanaf januari zijn er landelijk 1.700 opvangplekken voor de opvang van minderjarige vreemdelingen nodig. Daarnaast bleek recent dat meer dan 300 kinderen en jongeren onder erbarmelijke omstandigheden verblijven in Ter Apel.

De rechtbank in Den Haag oordeelde dat de alleenstaande minderjarige vreemdelingen daar te lang, met teveel tegelijk en onvoldoende begeleiding wonen en dat dit moet stoppen. Ook de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Kinderombudsman trokken aan de bel over de ernstige kinderrechtenschendingen in deze onveilige en stressvolle situatie.

Maansteenpad enige mogelijkheid tijdelijke noodopvanglocatie

Het college van burgemeester en wethouders is daarom op zoek gegaan naar een locatie die geschikt te maken is voor tijdelijke opvang. Uit onderzoek in onze stad is gebleken dat er op dit moment buiten het Maansteenpad géén andere geschikte panden op korte termijn beschikbaar zijn.

Er is ruimte voor 12 tot 14 alleenstaande minderjarige vreemdelingen

Tot september is de locatie Maansteenpad gebruikt voor de opvang van daklozen afkomstig uit de Nieuwe Energie. Het ging om een tijdelijke maatregel. De locatie Maansteenpad heeft slaapvertrekken, een keuken, douches en woonkamers. Het pand staat nu leeg, terwijl er kinderen en jongeren onder erbarmelijke omstandigheden verblijven in Ter Apel. Daarom heeft het college gekozen om deze locatie tijdelijk in te zetten voor crisis noodopvang.

Voor deze tijdelijke opvang van zes maanden zijn niet veel aanpassingen aan het gebouw nodig. Voogdijorganisatie Nidos en Movement on the Ground begeleiden en verzorgen de kinderen en jongeren 24 uur per dag. Op deze locatie worden jongeren (vanaf 13 jaar en ouder) opgevangen. Zij hebben al een status of zij zijn in afwachting van hun procedure. Deze procedure doorlopen ze in de opvang in afwachting van een beslissing of zij een status krijgen.

Onderzoek naar functie Maansteenpad

Tijdens de opvang van alleenstaande minderjarige kinderen en jongeren onderzoekt de gemeente welke functie het pand Maansteenpad 2 in de toekomst krijgt.

Graag nodigen wij u uit voor de informatieavond op woensdag 9 november

We begrijpen dat u mogelijk vragen heeft over de opvang van de alleenstaande minderjarige kinderen en jongeren op deze locatie. Daarom nodigen wij u graag uit voor een informatieavond op woensdag 9 november.
Tijd: van 20.00 uur tot 21.30 uur (inloop vanaf 19.45 uur)
Locatie: Huis van de Buurt Morschwijck aan de Topaaslaan 19, Leiden
Burgemeester Lenferink en Wethouder Terpstra zijn daarbij aanwezig, als ook de wijkregisseur, de wijkagent en de boa (buitengewoon opsporingsambtenaar). Ook Nidos en Movement on the Ground zijn aanwezig.
Aanmelden voor de informatieavond kan telefonisch (via onderstaand telefoonnummer) of via een e-mail aan: opvang@leiden.nl. Heeft u vragen over de informatieavond of over de opvang van alleenstaande minderjarige asielzoekers? Wij horen ze graag telefonisch of via dit emailadres.

Wij horen graag of u wilt helpen

Tijdens de informatieavond hoort u ook meer over de mogelijkheden om vrijwilligerswerk te doen op de locatie. Als u interesse heeft, kunt u zich tijdens de avond opgeven. Op die manier is het voor ons mogelijk om de hulp zo goed mogelijk te coördineren.

Meer informatie

Op www.leiden.nl/gemeente vindt u meer algemene informatie over de opvang van vluchtelingen, statushouders en asielzoekers. Wij zijn bereikbaar via telefoonnummer 14 071, keuze 4 (maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur).

Henri Lenferink, Julius Terpstra, Burgemeester Leiden Wethouder Leiden