Stagnatie gebiedsontwikkeling Westerpoort

In het kader van de gebiedsontwikkeling Westerpoort zijn we ruim een jaar geleden een participatietraject gestart. De afgelopen periode heeft u meegedacht over de Gebiedsvisie Westerpoort.

Wij waarderen uw betrokkenheid en hopen dat u ook in het vervolg betrokken wilt blijven bij het project. Graag informeren wij u over de stand van zaken.

We hebben opnieuw meer tijd nodig voor de gebiedsvisie Westerpoort. In bijgevoegd persbericht leest u wat de redenen hiervoor zijn.

Mocht u vragen hebben met betrekking tot het persbericht, dan kunt u contact met mij opnemen per mail of telefoon 06 5245 7182.

Fred Gonlag, Projectmanager Westerpoort