Plesmanlaan – tankstation Shell

Foto Leidsch Dagblad

Gemeente Leiden is samen met de aannemer Boskalis bezig met de voorbereidingen van het deelproject Plesmanlaan van de Leidse Ring Noord.

Verwijdering tankstation
In de nieuwe situatie, als de kruising Plesmanlaan – Vondellaan – Darwinweg is vernieuwd, komt het Shell tankstation aan de Plesmanlaan niet meer terug. Het terrein van het tankstation is ook nodig tijdens voorbereidende werkzaamheden en de bouw van de nieuwe kruising. Daarom wordt het tankstation vooruitlopend op de bouw van het kruispunt verwijderd. De gebouwen en bijbehorende installaties worden verwijderd.

Het is vanaf dat moment niet meer mogelijk om met de auto vanaf het Vossiusplein via het tankstation naar de Plesmanlaan te rijden. Ook is het terrein van het tankstation niet meer te bereiken vanaf de Plesmanlaan. Het fietspad langs het tankstation blijft in gebruik en blijft met de fiets bereikbaar vanaf het Vossiusplein.

Planning
In tegenstelling tot wat in de bewonersbrief staat die bewoners van de Muiderkring hebben ontvangen, wordt het tankstation aan de Plesmanlaan niet in januari, maar later, waarschijnlijk in februari verwijderd. In goed overleg met Shell blijft het tankstation langer open. Nu we steeds meer zekerheid over de planning krijgen, weten we dat we in januari nog geen werkzaamheden gaan uitvoeren en dus kan het tankstation langer open blijven. Het tankstation wordt verwijderd als dit voor realiseren van de kruising nodig is. Zo voorkomen we ook dat het terrein braak komt te liggen. Op het moment dat de definitieve planning van de sloop van het tankstation bekend is worden betrokkenen geïnformeerd.