Winteropvang Crescendoterrein

Binnen de gemeente Leiden kan er een tekort ontstaan aan plekken om dak- en thuislozen veilig winteropvang te kunnen bieden. Daarom heeft de gemeente gezocht naar een locatie om tijdelijk een aantal extra opvangplekken te realiseren. Deze plaatsen worden in gebruik genomen op het moment dat er op de huidige locaties van Stichting De Binnenvest geen plaats meer is.

Er is voor gekozen om deze tijdelijke opvang te creëren in de oude gebouwen van korfbalvereniging Crescendo in de Saffierstraat 3a. Dit gebouw staat nu leeg en is direct beschikbaar.

Ingebruikname gebouw

De extra opvang is nodig vanwege de kouderegeling die geldt t/m maart 2023. Hierdoor kan het zijn dat meer dak- en thuislozen tijdens de winterperiode van een opvangplek gebruik willen maken. De locatie aan de Saffierstraat wordt, na goedkeuring door de brandweer, vanaf maandag 12 december in gebruik genomen. Het hek rondom de gebouwen wordt opengesteld als er cliënten van De Binnenvest in het gebouw verblijven.

Opvang voor tien extra personen

De gebouwen staan op dit moment leeg en zijn eigendom van de gemeente. Omdat het een tijdelijke opvangvoorziening betreft, heeft dit geen gevolgen voor eventuele andere plannen op het terrein. Er zijn inmiddels kleine aanpassingen aan de gebouwen gedaan zodat hier veilig mensen kunnen verblijven en de nog geldende coronarichtlijnen geborgd kunnen worden. Naar verwachting is er ruimte om tien personen op deze locatie op te vangen.

Begeleiding door De Binnenvest

Beveiliging door Marshall security, begeleiding, eten en het wassen van kleding wordt door De Binnenvest georganiseerd. Het Rode Kruis heeft hiervoor vrijwilligers aangeboden. Het is nu niet in te schatten hoeveel mensen gebruik willen maken van deze tijdelijke opvangmogelijkheid. Over het algemeen maken relatief weinig mensen gebruik van de opvang op momenten dat de kouderegeling van kracht is. Meestal gaat het om hooguit drie tot vijf extra personen. De locatie is geopend van 16.00 uur tot 10.00 uur.

Duur van gebruik tijdelijke locatie

Deze tijdelijke locatie voor winteropvang blijft bestaan zolang de kouderegeling van kracht is, tot en met maart 2023. Wilt u iets vragen naar aanleiding van dit bericht? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 – keuze 4 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of stuur een e-mail naar a.snoeck@leiden.nl of met De Binnenvest, tel. 071 – 516 6100.

Karin Fahner Teammanager Beleid Maatschappelijke Ontwikkeling