AZC Haagse Schouwweg gereed

In totaal 340 asielzoekers, met uiteenlopende nationaliteiten, komen vanaf 13 februari naar het nieuwe asielzoekerscentrum aan de Haagse Schouwweg. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers is verantwoordelijk voor de asielzoekers. De gemeente Leiden regelt de huisvesting en – via Incluzio –  het welzijnswerk.
 
De asielzoekers zijn vooral bezig met hun asielprocedure, legt wethouder Julius Terpstra uit: “Er is wel een dagbesteding voor deze mensen, maar verder moeten ze zich beschikbaar houden voor de Immigratie- en Naturalisatiedienst.” Voor de bewoners met een verblijfsvergunning zijn er in het gebouw computerlokalen waar docenten lessen Nederlands verzorgen. De Oekraïense vluchtelingen zijn voor een groot deel al aan het werk.
 
Kinderen krijgen onderwijs in een zogeheten schakelklas. Die is bedoeld om kinderen een jaar lang extra onderwijs te geven zodat ze de taal snel leren. Voor de groep is verder jeugdhulp aanwezig om trauma’s te verwerken.