Ontwerp bestemmingsplan Werninkterrein

In vervolg op het Kaderbesluit en gebiedsvisie Werninkterrein van juli 2021, heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om het ontwerpbestemmingsplan ‘Wernink’ vrij te geven voor het indienen van zienswijzen.

De ontwikkeling van ‘Wernink’ betreft een gebiedsontwikkeling tot een gemengd stedelijk woonmilieu met ruimte voor wonen, werken en voorzieningen. Het initiatief bestaat uit maximaal 643 woningen. Dit woonprogramma bestaat voor 50% uit betaalbare woningen, waarvan 30% sociale huurwoningen. Daarnaast voorziet het plan in 8500 m2 bvo aan secundaire (buurtgebonden) voorzieningen, waaronder horeca (incl. hotel), creatieve bedrijvigheid, sportvoorzieningen, maatschappelijke voorzieningen en gemakswinkel. En een aantrekkelijke groen- en verblijfsruimte met een centraal plein met levendige plinten en mogelijkheden voor (watergebonden) sport en spel in de buitenruimte en op het water. Er wordt voorzien in een nieuwe ontsluiting voor auto- en fietsverkeer door middel van een spoortunnel richting de Hoge Mors (aansluitend aan de Amethistkade) en een nieuwe auto- en fietsverkeer ontsluiting  richting de Doctor Lelylaan.

Vrijdag 24 februari zal de ter inzage legging van het ontwerp bestemmingsplan Gebiedsontwikkeling Werninkterrein op Leiden.nl/inspraak en in de Stadskrant worden gepubliceerd. Met de publicatie wordt u geïnformeerd hoe de procedure verder loopt en hoe u een zienswijze kunt indienen.