Tijdelijke noodopvang vluchtelingen in 3 Octoberhal

Uit een bewonersbrief van de Wethouder Wonen, Bouwen en Welzijn:

De gemeente Leiden heeft opnieuw een verzoek ontvangen van de Rijksoverheid
om noodopvang te bieden aan asielzoekers. Dit door het grote tekort aan
opvangplekken en de kans dat mensen opnieuw buiten moeten slapen. We zien
dat de nood hoog is en het past bij het karakter van Leiden om dan de helpende
hand te bieden. Daarom heeft het college van Burgemeester en Wethouders
besloten de 3 Octoberhal vanaf 7 augustus 2023 voor een periode van in ieder
geval vier maanden in te zetten als locatie voor noodopvang.

Wij kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft over de opvang van vluchtelingen
op deze locatie.
Graag nodigen wij u uit voor een informatiebijeenkomst op woensdag 5 juli
2023
Tijdstip: van 19.30 uur tot 21.00 uur (inloop vanaf 19.15 uur)
Locatie: Rugbyclub DIOK, Smaragdlaan 101
Wethouder Julius Terpstra en projectmanager Bart van der Kamp vertellen u graag
meer deze avond. Ook zijn wijkregisseur Mirjan van der Blom en medewerkers van
het COA aanwezig.
Aanmelden voor de informatiebijeenkomst kan door een e-mail te sturen aan:
opvang@leiden.nl voor 4 juli 2023.

Er is plaats voor maximaal 125 asielzoekers in de 3 Octoberhal.
De eerste vluchtelingen komen in de loop van augustus aan. De meesten hebben
in Nederland nog geen status. Zij gaan de asielprocedure in en zijn in afwachting
van het moment waarop zij zich kunnen registreren bij de Immigratie- en
Naturalisatiedienst (IND).

U kunt erop rekenen dat het COA en de gemeente Leiden er alles aan doen om
ervoor te zorgen dat de opvang op een veilige wijze gebeurd. Er worden onder
andere hekken geplaatst, is er voldoende beveiliging dag en nacht aanwezig en is
er begeleiding van de vluchtelingen.

In de hal worden voorzieningen geplaatst om te overnachten en de vluchtelingen
van maaltijden te voorzien. Ook beschikt de locatie over sanitaire voorzieningen.
Er zijn gedurende de hele opvangperiode medewerkers van het COA aanwezig
om mensen te begeleiden. De vluchtelingen zijn vrij om de hal te verlaten. Er geldt
wel een dagelijkse meldplicht op bepaalde momenten.