Raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling bespreekt kaderbesluit Diamantplein

Zoals eerder aangekondigd heeft het gemeentebestuur het kaderbesluit met betrekking tot het Diamantplein aangeboden aan de gemeenteraad. Op dinsdagavond 9 maart zal het in de raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling besproken worden; U kunt het tezijnertijd hier volgen.

Van het hele plan, het “Hart van de Wijk”, is nog maar weinig over. Het betrof het winkelcentrum, het voormalige Denksportcentrum aan Robijnstraat 4 en het voormalige Radiusgebouw aan Opaalstraat 1-5. Het plan handelt grotendeels over de herinrichting van het plein dat vervolgens wordt opgeschoven naar het moment waarop de riolering van de Hoge Mors wordt aangepakt. De eigenaar van het Denksportcentrum heeft zich teruggetrokken en de ontwikkeling van Opaalstraat 1-5 gaat verder als zelfstandig projekt.

Het kaderbesluit zelf kunt u hier inzien. Het rust voor een belangrijk deel op de gebiedsvisie Diamantplein die u hier kunt vinden. Mocht u belangstelling hebben om uw mening over het plan te laten horen, dan kunt u zich aanmelden als inspreker bij de vergadering.