Nieuwe alles-in-één kruising bij Plesmanlaan

Gisteren heeft het gemeentebestuur de plannen voor de herinrichting van de kruising van de Vondellaan met de Plesmanlaan ter goedkeuring aangeboden aan de gemeenteraad; de behandeling wordt in juni verwacht. Aangezien het college beschikt over een ruime meerderheid in de raad zal dit voorstel met vrij grote waarschijnlijkheid worden aangeboden. De noodzaak is duidelijk. De binnenstad kan alleen goed autoluw worden gemaakt als er voldoende alternatieve mogelijkheden zijn voor het verkeer. En dan niet alleen gemotoriseerd verkeer maar ook (snel)fietsters en dergelijke. Met de Leidse Ring Noord, waar de Plesmanlaan deel van uitmaakt, hoopt het gemeentebestuur dat te bereiken.

Leidse Ring Zuid

Dat er door de Mors effectief ook de – laten we hem hier maar eens noemen – de Leidse Ring Zuid loopt zal geen van de wijkbewoners zijn ontgaan. Dit is de evenzo belangrijke route N206 die vanaf de A4 naar de A44 over de Cornelis Lelylaan, de Churchillaan, de Voorschoterweg, het Lammenschansplein en de Europaweg loopt. Daarom zal de herinrichting van de Plesmanlaan pas een aanvang nemen als de Rijnlandroute geopend is. Nu is de opening van die route weer opgeschoven, nu wordt gedacht aan medio 2023. De huidige situatie zal nog wel een paar jaar voortduren.

Twee in één

Over al het moois dat ons te wachten staan vertelt ons het persbericht dat gisteren is uitgegaan: “ruime fietstunnels en compacte kruising voor Plesmanlaan”. Onze bedenkingen hebben wij daar al eerder over geuit, zie hier voor het betreffende stukje. Feit blijft dat het gemotoriseerde verkeer sneller zal kunnen doorstromen, er is immers nu één kruising in plaats van twee afzonderlijke respectievelijk met Vondellaan en Darwinweg. Het fietsverkeer verloopt nu al redelijk goed en wordt er niet beter of slechter door. Door de aanleg van snelfietspaden, ook door de wijk, kan de situatie rond de spits wel onrustiger worden. Dat geldt zowel voor de huidige als voor de nieuwe situatie: in beide gevallen zijn er een paar lastige kruisingen.

Toekomstbestendig?

De komende jaren verwachten we grote veranderingen op het gebied van de automobiliteit: veel meer elektrische auto’s, zelfrijdend verkeer, etc. De verwachting is dat dit een grote invloed zal gaan hebben op hoe stedelijke gebieden met verkeer om moeten gaan. Er zijn geen signalen dat bij het ontwerp van deze Leidse Ring Noord daarmee rekening gehouden is. Men gaat uit van extrapolaties vanuit het verleden. Met die manier van rekenen voorspelde men ooit dat het hele huidige BioScience park universiteitsterrein zou zijn met alleen al voor de toenmalige subfaculteit Scheikunde een viertal grote onderzoekslaboratoria en een minstens zo groot aantal kleinere gebouwen voor studentenlaboratoria. Het is toen bij één groot en één klein gebouw gebleven die nu zijn geïntegreerd in één gebouw. Voor wat betreft het autoverkeer zal het de komende 10 jaar wel redelijk hetzelfde blijven. Maar als het projekt steeds verder moet worden uitgesteld zouden nieuwe ontwikkelingen best kunnen dwingen tot een herziening.

Ger Koper