Leidse Ring Noord: raadscommissie wil onderbouwing

Afgelopen donderdag overlegde de gemeenteraadscommissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid over het voorstel voor de kruising tussen Plesmanlaan en Vondellaan/Darwinweg; zie hier bijbehorende concept Uitvoeringsbesluit van het gemeentebestuur.

Eerder meldden wij dat er een verschil van inzicht moest bestaan. Waar het gemeentebestuur meende dat “het definitieve ontwerp op een breed draagvlak kan rekenen” waren er niettemin een 5-tal insprekers! Twee insprekers waren positief, dat was een vertegenwoordiger van de neringdoenden in de omgeving en iemand van de Fietsersbond. Beiden hadden nog wel wat kanttekeningen.

De volgende insprekers waren vertegenwoordigers van de Mors. Hierbij was de actiegroep SOS Mors sterk vertegenwoordigd. Margot Wijnen ging, heel gedecideerd en onderbouwend, in op de negatieve consequenties van geluid, stof, milieu op de bewoners. Bart Hendriks ging in op het aspect dat reconstructie nu nog helemaal niet nodig is en geen voordeel voor fietsers oplevert. Ook hij had daarvoor heel veel onderzoek gedaan bij allerlei instanties. Joan Goselink had als uitgangspunt: als het dan toch door gaat, maak er dan een nog beter ontwerp van. 

De raadscommissie besloot daarop de verdere behandeling uit te stellen om nadere informatie van het gemeentebestuur te kunnen krijgen.

Ger Koper