Omgevingsvergunning aangevraagd voor padelbaan op Crescendoterrein

Nadat de internationale school definitief niet op het Crescendoterrein aan de Saffierstraat zou komen is al aangegeven dat het terrein een nieuwe sportbestemming zou krijgen. In de tussentijd is het gebouwtje op het terrein gebruikt voor andere doeleinden. Zo waren er asielzoekers en was er tijdelijke opvang voor daklozen.

Gisteren publiceerde de gemeente de aanvraag voor een omgevingsvergunning. De aanvraag is gedaan door Paekz Padel, die meer banen in haar bezit heeft en nog verder wil ontwikkelen. Het idee is in het midden van het terrein vier rechthoekige banen naast elkaar aan te leggen.

Wat is padel?

Nu is padel is een mix van tennis en squash dat men speelt met vier personen op een rechthoekig veld. Een padelbaan is 10 meter breed en 20 meter lang en is omringd door wanden. In bijna alle gevallen zijn de wanden een combinatie van glas en een hekwerk. Padel speel je met een padel racket en een padelbal. Tijdens het spel mag de bal via de wand – glas of hekwerk – worden gespeeld.

Geluidhinder

Het is dus te verwachten dat padelbanen meer nog dan tennisbanen geluidhinder op zullen leveren. De banen komen in het plan tot op 40 meter afstand van de bewoning. Hoe hinderlijk dat precies zal zijn hangt af van de begroeiing. De banen liggen aan twee kanten ingeklemd tussen hogere gebouwen die geluid zullen weerkaatsen. Aan de andere twee kanten is laagbouw.

Er zijn geluidsmetingen bij de aanvraag gevoegd maar die betreffen een bijna vrijliggend terrein en zijn nauwelijks vergelijkbaar met de situatie op het Crescendoterrein. Misschien is een nieuwe meting noodzakelijk? Dat zou het gebruik van de banen, met name in de avonduren, kunnen beperken.

Groene omzoming

In het plan blijft de groene zoom om het terrein. De bomen zullen er in ieder geval kunnen blijven staan. Die zijn immers nodig om de geluidhinder te beperken. Dat is in ieder geval goed nieuws voor de omgeving!

Ger Koper